Arnout de Vries (5916690) Het genderspectrum van queer rapper Mykki Blanco Hoe wordt gender gerepresenteerd in de videoclips van Mykki Blanco? Arnout de Vries (5916690) Cursus: Eindwerkstuk BA Muziekwetenschap (MU3V14004), 2018-2019, blok 4 Universiteit Utrecht Begeleider: Sara Lambrecht, MA Abstract: Genderidentiteit is een veelbesproken concept binnen de huidige maatschappij maar ook een relevant onderdeel van populaire cultuur. Sinds begin jaren ’10 berichten media over het genre ‘queer rap’, met focus op een groep artiesten uit New York die bestaande conventies van het hip-hopgenre afbreken, onder andere met betrekking tot genderidentiteit. Deze paper zoomt in op een specifeke queer rapper, Mykki Blanco, en bestudeert de manier waarop hen gender representeert in hun videoclips. Door middel van een analyse van drie videoclips van Mykki Blanco laat de paper zien hoe deze videoclips de performativiteit van gender belichten en ingaan tegen de binariteit van het concept gender. De auteur baseert zich op ideeën over ‘queer theory’ en genderperformativiteit en onderzoekt hoe gender tot uiting komt binnen het mainstream hip-hopgenre. Aan de hand van academische literatuur worden hiervoor zowel zwarte mannelijkheid als vrouwelijkheid binnen hip-hop besproken om deze later ook terug te vinden in de drie besproken videoclips: “Wavvy”, “She Gutta” en “Loner”. Door interpretatie van de beelden en plaatsing in de context van hip-hop en queercultuur laat de auteur zien hoe Mykki Blanco genderconventies gebruikt om deze te deconstrueren. Ook komt naar voren hoe Mykki Blanco hip-hopcultuur en queercultuur samenbrengt in de videoclips. Op basis van de analyse van deze clips kunnen we concluderen dat Blanco actief bezig is met het ‘queeren’ van hip-hop en dat hen met de genderconventies van dit genre speelt. Een voorname bevinding hieruit is dat Blanco benadrukt hoe gender meer als een spectrum dan als een binaire verdeling gezien kan worden. Inhoudsopgave: 1. Introductie p. 2 2. Theoretisch kader p. 6 1 3. Analyse p. 13 4. Conclusie p. 19 5. Literatuurlijst p. 22 Introductie In de huidige maatschappij is er steeds meer discussie over ideeën rond gender.1 Een resultaat hiervan is hoe in 2018 de Nederlandse rechtbank toestemming gaf aan het invoeren van genderneutraal als derde gender.2 In de Verenigde Staten ligt deze discussie gevoeliger: er is een sterke aanwezigheid van een rechts gedachtengoed - sinds 2017 gerepresenteerd door de president Donald Trump - dat ervoor pleit dat gender puur biologisch is en gelijk is aan sekse. Zo uitte Trump vorig jaar de wens om Title IX zodanig aan te passen dat gender bepaald wordt door iemands genitaliën en onveranderlijk is.3 Dit rechtse gedachtengoed wordt bestreden door de lgbt+-cultuur, aansluitend op de ideeën van de flosoof Judith Butler. Zij stelt dat gender niet vaststaat maar een ‘performance’ is.4 Ze verwijst bij haar ideeën ook 1 Zo is er recentelijk een discussie opgelaaid in Engeland met betrekking tot aanpassingen in de Gender Recognition Act, om het makkelijker te maken om een gendertransitie te maken. “Line 18: Gender debate sparks bitter divide among trans and feminist groups,” Sky News, geraadpleegd 15 augustus 2019, https://news.sky.com/story/line-18-genderdebate-sparks-bitter-divide-among-trans-and-feminist-groups-11439676. Ook op internet bestaat er veel discussie, bijvoorbeeld op YouTube, tussen politiek links en rechts (alt-right). Contrapoints is hier een voorbeeld van. “Contrapoints,” YouTube, geraadpleegd 27 augustus 2019, https://www.youtube.com/user/ContraPoints/featured. 2 “Rechtbank: tijd voor erkenning derde gender,” NOS, geraadpleegd 27 maart 2019, https://nos.nl/artikel/2233924-rechtbank-tijd-voor-erkenning-derde-gender.html. 3 “‘Transgender’ Could Be Defned Out of Existence Under Trump Administration,” The New York Times, geraadpleegd 30 juni 2019, https://www.nytimes.com/2018/10/21/us/politics/transgender-trump-administration-sexdefnition.html. 4 Judith Butler, “IV. Bodily inscriptions, performative subversions,” in Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (New York: Routledge, 1990), 173-174. 2 naar de dragcultuur.5 De laatste jaren heeft deze cultuur een groter publiek gekregen, voornamelijk via RuPaul’s Drag Race6: een talentenjacht voor drag queens. Dit is één van de meest besproken televisieshows op het digitale discussieplatform Reddit7 en breidt zich uit naar Azië8 en Europa9. Hoewel het programma om vermaak draait, toont h

docxDoc De Vries - Eindwerkstuk BA 2018-2019

Practical Docs > Common > Other > Preview
27 Pages 0 Downloads 474 Views 3.0 Score
Tips: Current document can only be previewed at most page5,If the total number of pages in the document exceeds page 5,please download the document。
Uploaded by admin on 2020-06-14 00:37:35
Rate
You can enter 255 characters
What is my domain?( answer:www.45doc.com )
comments
  • No comments yet