Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses Irenestraat 6 Den Haag Directie Integratie Europa Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Onze Referentie BZDOC-1343779705-70 Datum 22 december 2022 Betreft Verslag van de Europese Raad van 15 december 2022 en de EU-ASEAN Top van 14 december 2022 Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u, mede namens de minister-president, het verslag aan van de Europese Raad van 15 december 2022 en de EU-ASEAN Top van 14 december 2022. De minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra [Ondertekenaar 2] Bijlage(n) 1 VERSLAG VAN DE EUROPESE RAAD VAN 15 DECEMBER 2022 EN DE EUASEAN TOP VAN 14 DECEMBER 2022 Op donderdag 15 december jl. vond een Europese Raad (ER) plaats in Brussel. Op de agenda stond de Russische agressie tegen Oekraïne, opvolging van de discussie over energie en economie, veiligheid en defensie en het Zuidelijk Nabuurschap. Onder overige buitenlandpolitieke onderwerpen kwamen de TransAtlantische relatie, de Westelijke Balkan en Iran aan de orde. De ER nam over deze onderwerpen conclusies aan.1 Zoals gebruikelijk sprak de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, aan het begin van de ER. 2 Ook hield de Oekraïense president, Volodymyr Zelensky, via een videoverbinding, een toespraak. Voorafgaand aan de ER vond op woensdag 14 december jl. de eerste gezamenlijke Top van staatshoofden en regeringsleiders van de EU en de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) plaats in Brussel. De ministerpresident nam deel aan beide bijeenkomsten. Europese Raad Russische agressie tegen Oekraïne De ER herhaalde zijn resolute veroordeling van de Russische agressie tegen Oekraïne en herbevestigde volledige steun voor onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen de internationaal erkende grenzen en het recht op zelfverdediging van Oekraïne tegen de Russische agressie. De EU blijft Oekraïne politiek en militair steunen, waaronder via de Europese Vredesfaciliteit en de EU Military Assistance Mission, evenals via bilaterale steun van EU lidstaten, waaronder op het gebied van luchtverdediging en ontmijning. De voortdurende aanvallen van Rusland tegen de Oekraïense bevolking, infrastructuur en nutsvoorzieningen is een misdaad die onmiddellijk moet stoppen en niet onbestraft mag blijven. De EU riep al haar internationale partners op om hun invloed daartoe aan te wenden. Ook moet Rusland alle activiteiten staken die de veiligheid van nucleaire installaties bedreigen en werd steun uitgesproken voor het werk van de International Atomic Energy Agency (IAEA). De EU zal de humanitaire hulpverlening en civiele bescherming intensiveren en bijdragen aan het herstel van de kritische infrastructuur om Oekraïne door de winter te helpen. De Europese Investeringsbank en andere internationale financiële instellingen werden verzocht de steun voor infrastructurele noden te verhogen en de Commissie werd gevraagd om coördinatie met Europese industrie en de internationale partners over de Oekraïense noden, zoals mobiele verwarmingsstations, generatoren, transformatoren, elektriciteitsinstallaties, etc. De ER benadrukte het belang van steun voor het versterken van wereldwijde voedselzekerheid middels de EU Solidarity Lanes, het UN Black Sea Grain Initiative en Grain from Ukraine programme. De ER verwelkomde alle inspanningen om de accountability voor de oorlogsmisdaden van de Russische agressie tegen Oekraïne te versterken en sprak steun uit voor het werk van de aanklager van het Internationaal Strafhof. De ER benadrukte het belang voor de hele internationale gemeenschap van het mogelijk maken van vervolging van het misdrijf van agressie. Diverse landen, waaronder ook Nederland, pleitten voor de oprichting van een speciaal hof ter vervolging van dit misdrijf. Nederland verklaarde zich bovendien bereid als gastland op te treden, op voorwaarde van een goede voorbereiding en brede 1 Conclusies van de Europese Raad, 15 december 2022 President Metsola at European Council: rebuilding trust, leading the Union forward | The President | European Parliament (europa.eu) 2 [Afzender] Onze Referentie BZDOC-1343779705-70 internationale politieke en financiële steun voor de oprichting van zo’n hof. De ER riep ook op om verder te werken aan de verschillende opties om bevroren tegoeden in te kunnen zetten voor de wederopbouw van Oekraïne en herstelbetalingen. [Afzender] Onze Referentie BZDOC-1343779705-70 e 3 De E

docxDoc Verslag van de Europese Raad van 15 december 2022 en de EU-ASEAN Top van 14 december 2022

Practical Docs > Common > Other > Preview
7 Pages 0 Downloads 89 Views 3.0 Score
Tips: Current document can only be previewed at most page5,If the total number of pages in the document exceeds page 5,please download the document。
Uploaded by admin on 2022-12-23 11:35:35
Rate
You can enter 255 characters
What is my domain?( answer:www.45doc.com )
comments
  • No comments yet