2022 IT-Tjänstekatalog 2022 BESKRIVNING AV DE TJÄNSTER DIGITALISERINGSENHETEN TILLHANDAHÅLLER GÄLLER BUDGETÅR 2022. UPPDATERAD 2022-01-17 IT-Tjänstekatalog 2022 Innehållsförteckning Inledning.....................................................................................................................................3 1. Prislista................................................................................................................................4 2. Konto...................................................................................................................................6 Olika kontotyper......................................................................................................................6 Säkrare inloggning..................................................................................................................7 Säkra meddelanden.................................................................................................................7 Debitering av konton och avsluta konton................................................................................8 3. Kontorsprogramvara............................................................................................................8 4. IT-arbetsplats.......................................................................................................................9 Olika typer av IT-arbetsplatser..............................................................................................11 Avgränsningar i tjänsten IT-arbetsplats................................................................................12 5. Printtjänster........................................................................................................................12 6. Nätverk..............................................................................................................................14 Central nätverksutrustning - Centrala kostnader...................................................................14 Lokal nätverksutrustning – Lokala kostnader.......................................................................14 Kostnadsuträkning för det lokala nätverket..........................................................................14 Uppsägning............................................................................................................................14 Internet..................................................................................................................................14 7. Lagring...............................................................................................................................15 8. Systemdrift.........................................................................................................................15 Kapacitet................................................................................................................................15 Kostnader..............................................................................................................................16 Systemdrift Tjänst.................................................................................................................17 Integrationstjänster via TEIS.................................................................................................17 9. Digitala underskrifter.........................................................................................................18 10. Videomötestjänster........................................................................................................18 Microsofts Teams videomöten..............................................................................................19 Säkra distansmöten – Compodium........................................................................................19 11. Robotiseringsplattform (Robot Process Automation RPA)...........................................19 12. Kommungemensamma tjänster......................................................................................20 1 1. SMS-integration.............................................................................................................20 2. Övergripande informationssäkerhetsarbete och IT-säkerhetsfunktioner.......................20 3. Telefoni och kontaktcentertjänst....................................................................................20 4. Komm

docxDoc IT-tjanstekatalog

Practical Docs > Common > Other > Preview
28 Pages 0 Downloads 42 Views 3.0 Score
Tips: Current document can only be previewed at most page3,If the total number of pages in the document exceeds page 3,please download the document。
Uploaded by admin on 2022-04-29 01:56:58
Rate
You can enter 255 characters
What is my domain?( answer:www.45doc.com )
comments
  • No comments yet