MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 Usnesení 9. jednání ze dne 13. 4. 2022 číslo 9R-215/2022 k vyjádření nesouhlasného stanoviska s pojmenováním budoucího mostu spojujícího Prahu 4 a Prahu 5 po zesnulé Madeleine Albright Rada městské části Praha 4 I. nesouhlasí pojmenovat budoucí most spojující Prahu 4 a Prahu 5 po zesnulé Madeleine Albright II. u k l á d á vedoucí odboru kultury, sportu a dotační politiky postoupit přijaté usnesení včetně důvodové zprávy náměstku primátora hl. m. Prahy Ing. Adamu Scheinherrovi, MSc., Ph.D. T: 20. 4. 2022 Předkladatel: Irena Michalcová, starostka MČ Praha 4 Strana 1 (celkem 1) usnesení č. 9R-215/2022

docxDoc 9R-215

Practical Docs > Common > Other > Preview
1 Pages 0 Downloads 45 Views 3.0 Score
Tips: If the document is garbled or fails to read, please download the document
9R-215 Page 1
Uploaded by admin on 2022-04-28 01:26:19
Rate
You can enter 255 characters
What is my domain?( answer:www.45doc.com )
comments
  • No comments yet