Attachment to Annex 1 Questionnaire about the National Anticorruption Center of the Republic of Moldova Numele instituției: Adresa sediului social: IDNO: Statutul juridic al organizației: Structura aparatului central al CNA Tel: Fax: E-mail: Subdiviziuni teritoriale: Numele, numărul de telefon si emailul persoanei de contact: Numărul total de angajați: Numărul de angajați implicați in procesele sensibile Numărul de angajați în funcții manageriale Program de lucru: Exista un alt Sistem de Management implementat: Limba de comunicare: Centrul Național Anticorupție din Republica Moldova MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 198 1006601000222 autoritate publică LP1104/2002 https://www.legis.md/cautare/getResults? doc_id=66260&lang=ro HP34/2016 https://www.legis.md/cautare/getResults? doc_id=119758&lang=ro# /+373 22/ 257-257 /+373 22/ 257-294, 244-766 secretariat@cna.md Direcţia teritorială „Centru”, cu sediul în municipiul Chişinău; Direcţia generală teritorială "Nord" cu sediul în municipiul Bălți și Direcţia generală teritorială "Sud" cu sediul în orașul Cahul IMPORTANT: reprezentanții responsabili din cadrul subdiviziunilor teritoriale vor participa la activitățile proiectului în cadrul sediului central, asigurînd participarea pe cost propriu Valeriu Cupcea, șef al Direcției cooperare internațională Tel: +373 79743505, e-mail: valeriu.cupcea@cna.md efectiv-limită în număr de 359 unități (Hotărârea Parlamentului nr.34/2016) Activitatea oricărei subdiviziuni a CNA este susceptibilă anumitor riscuri. Respectiv numărul coincide cu efectivul limită: 359 60 Luni-Vineri, 08:00 – 17:00, Prînz 12:00-13:00 Nu Româna

docDoc T__proc_notices_notices_080_k_notice_doc_79404_396033238

Practical Docs > Common > Other > Preview
1 Pages 0 Downloads 53 Views 3.0 Score
Tips: If the document is garbled or fails to read, please download the document
T__proc_notices_notices_080_k_notice_doc_79404_396033238 Page 1
Uploaded by admin on 2022-04-27 02:10:18
Rate
You can enter 255 characters
What is my domain?( answer:www.45doc.com )
comments
  • No comments yet