Proiect GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÂRE nr.__din_______________________ Chișinău pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte Guvernul HOTĂRĂȘTE: 1. Hotărârea Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.52-53, art.308), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1720 1) în anexa nr.1: a) capitolul I se completează cu poziția 1720 cu următorul cuprins: 872117401560 HOPE – A.O. „CCF A.O. „CCF 6 Abordarea Moldova – Copil, Moldova – holistică a Comunitate, Copil, protecției Familie”; Comunitate, copilului în A.O. „Misiunea Familie”; Moldova Socială A.O. „Misiunea Diaconia”; Socială A.O. „Fundația Diaconia”; Regina Pacis”; A.O. „Fundația Organizația Regina Pacis” Caritas, Austria Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Austria cu privire la cooperarea de dezvoltare, semnat la Viena la 21 octombrie 2008, ratificat prin Legea nr.283/2008 şi intrat în vigoare la 1 aprilie 2009 b) capitolul IV: la poziția 6029, coloana 4 se completează cu textul: ” Asociația pentru Dezvoltarea Tehnologiilor Informaționale „EDUCAT”; Asociația „Institutum Virtutes Civilis”; Asociația Obștească „Motivație”. c) capitolul IX: la poziția 905, coloana 4 se completează cu textul: ” A.O. ”Societatea Științifică a epidemiologilor și microbiologilor”.” se exclude poziția 82. d) capitolul XVIII: la poziția 119, coloana 4, se completează cu textul: ”Serviciul Vamal; „Agrochim Trade” SRL”; se exclude poziția 121. e) capitolul XXI: la poziția 1309 la coloana 4 și 5, se completează cu textul: „Universitatea de Stat din Moldova” Asociația Obștească „Universal media”; Societatea cu Răspundere Limitată „Canal Regional”, se exclude poziția 13012 26 137 38 165 f) capitolul XXII se completează cu poziția 13726 cu următorul cuprins: 8721130115801 Promovarea Agenția Turcească Universitatea energiei pentru Colaborare și de Stat din alternative pe Coordonare (TIKA) Comrat baza SRL „Holly Solar Universității de Energy” Stat din Comrat Protocolul de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind termenele și condițiile generale pentru dezvoltare, semnat la Chișinău la 2 aprilie 2015, ratificat prin Legea nr.112/2015 și intrat în vigoare la 18 noiembrie 2016 g) capitolul XXVII se completează cu poziția 16538 cu următorul cuprins: 8721186115706 Proiectul de Direcția educație Direcția Acordul de cooperare renovare a tineret și sport, educație tineret tehnică dintre trotuarului la sectorul Ciocana și sport, Guvernul Republicii Grădinița sectorul Moldova și Guvernul nr.225 din Ciocana Japoniei, semnat la municipiul Chișinău la 14 mai Chișinău 2008 şi ratificat prin Legea nr.225-XVI din 30 octombrie 2008 h) capitolul XXXII: se exclud pozițiile: 2934,2936, 29320, 29350, 29374, 293111 . la poziția 293172, coloana 4 se completează cu textul: ” Asociația pentru Dezvoltarea Tehnologiilor Informaționale „EDUCAT”; Asociația „Institutum Virtutes Civilis”; Asociația Obștească „Motivație” 293259 293260 se completează cu pozițiile 293259 - 293284 cu următorul cuprins: 8721174015572 Introducerea Banca Banca învățării Comercială Comercială bazate pe muncă Moldindconbank; Moldindconba (WBL) Ministerul nk; în sistemele de Educaţiei, Universitatea învățământ superior Culturii și Cooperatistdin Armenia și Cercetării; Comercială din Moldova pentru o Universitatea de Moldova; mai Stat „Alecu Universitatea bună angajabilitate Russo” din Bălţi; de a absolvenților Universitatea Stat „Alecu CooperatistRusso” din Comercială din Bălţi; Moldova Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării 8721186715829 Rețea Agenția Națională Agenția transfrontalieră de Sănătate Națională de Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităților Europene privind asistența externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006 Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii pentru dezvoltarea cercetării în domeniul prevenirii și controlului HEPATITEI E, către o s

docxDoc HG 246_aprilie 2021

Practical Docs > Common > Other > Preview
10 Pages 0 Downloads 61 Views 3.0 Score
Tips: Current document can only be previewed at most page3,If the total number of pages in the document exceeds page 3,please download the document。
Uploaded by admin on 2022-04-27 01:54:22
Rate
You can enter 255 characters
What is my domain?( answer:www.45doc.com )
comments
  • No comments yet