Generalitat de Catalunya Departament de Cultura Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural K0653 U10 N- Projecte d’activitat: subvencions per a projectes de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals Dades d’identificació del projecte Nom del sol·licitant NIF/CIF Títol del projecte RECORDEU: si us presenteu a les tres modalitats cal presentar una sola sol·licitud. En el cas que vulgueu presentar-vos a dues modalitats cal fer una sol·licitud per a cada modalitat. Objecte i dades de la subvenció Subàmbit principal d’actuació Arts plàstiques Arts visuals K420-V03-22 Escultura Fotografia Gravat Vídeoart i multimèdia Pintura Altres Altres Any de la constitució de l’entitat, empresa o agrupació Ús de la llengua catalana en la publicitat i el material imprès Català Català i altres llengües Altres llengües (a determinar): Ús de la llengua catalana en el projecte Català Català i altres llengües Altres llengües (a determinar): Modalitat a)** A emplenar per a suport a l'organització d’un programa d’activitats de formació per a professionals i a l’organització d’activitats de dinamització i d’iniciació a les arts visualsTítol i tipologia d’activitat Nombre d’edicions celebrades Professional Dinamització social Total de dies programats Descripció del projecte, objectius i metodologia Trajectòria professional del sol•licitant i dels integrants de l’equip Calendari, pla de treball, llocs i equipaments on se celebrarà l’activitat Portal de Santa Madrona, 6-8 08001 Barcelona Telèfon 933 162 847 Iniciació Generalitat de Catalunya Departament de Cultura Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural K0653 U10 N- Nombre total de participants previst Nombre total de participants edicions anteriors Pla de comunicació i difusió En cas d’incorporar la participació dels col·lectius de persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social en la proposta, detall i explicació En cas d’oferir serveis d’accessibilitat (subtitulació, audiodescripció, etc.), detallar quins i a qui s’adrecen En cas d’integrar la perspectiva de gènere en el plantejament i desenvolupament del projecte, detall i explicació En cas d’incorporar la sostenibilitat ambiental o la gestió mediambiental en el projecte, detall i explicació Modalitat b)** A emplenar per a suport a l’organització d’activitats professionals en format d’exposició, mostra o similar que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals Títol i tipologia d’activitat K420-V03-22 Nombre d’edicions celebrades Total de dies programats Any de la primera edició Nombre de creadors participants Descripció del projecte, objectius i metodologia Calendari pla de treball i llocs on se celebrarà l’activitat Trajectòria professional del sol·licitant i dels integrants de l’equip Pla de comunicació i difusió Nombre de públic assistent previst Nombre de públic edicions anteriors En cas d’incorporar la participació dels col·lectius de persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social en la proposta, detall i explicació En cas d’oferir serveis d’accessibilitat (subtitulació, audiodescripció, etc.), detallar quins i a qui s’adrecen En cas d’integrar la perspectiva de gènere en el plantejament i desenvolupament del projecte, detall i explicació En cas d’incorporar la sostenibilitat ambiental o la gestió mediambiental en el projecte, detall i explicació Modalitat c)** A emplenar per a suport a projectes de comunicació, arxius digitals i plataformes dedicades a la preservació, documentació, catalogació i difusió que suposin un impuls en la trajectòria del sector o del sol·licitant, en format de publicació digital, web o qualsevol altre vinculat a les noves tecnologies Títol i tipologia Llengua utilitzada Descripció del projecte, objectius i metodologia Trajectòria professional del sol•licitant i dels integrants de l’equip Portal de Santa Madrona, 6-8 08001 Barcelona Telèfon 933 162 847 Generalitat de Catalunya Departament de Cultura Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural K0653 U10 N- Calendari i pla de treball Pla de comunicació i difusió En cas d’incorporar la participació dels col·lectius de persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social en la proposta, detall i explicació En cas d’oferir serveis d’accessibilitat (subtitulació, audiodescripció, etc.), detallar quins i a qui s’adrecen En cas d’integrar la perspectiva de gènere en el plantejament i desenvolupament del projecte, detall i explicació En cas d’incorporar la sosteni

docDoc 420-V03-22-CLT015_arts_visuals

Practical Docs > Common > Other > Preview
3 Pages 0 Downloads 32 Views 3.0 Score
Tips: If the document is garbled or fails to read, please download the document
420-V03-22-CLT015_arts_visuals Page 1 420-V03-22-CLT015_arts_visuals Page 2 420-V03-22-CLT015_arts_visuals Page 3
Uploaded by admin on 2022-04-22 01:32:09
Rate
You can enter 255 characters
What is my domain?( answer:www.45doc.com )
comments
  • No comments yet