5de Sondag van Koninkrykstyd 27 Junie 2021 Markus 5:21-43 1 2 3 4 Oorsig............................................................................................................................................1 1.1 Ander tekste..........................................................................................................................1 1.2 Sleutelteks: Markus 5:21-43..................................................................................................4 1.3 Eksegetiese opmerkings........................................................................................................4 1.4 Vorige stof.............................................................................................................................4 Erediens.........................................................................................................................................5 2.1 Tema.....................................................................................................................................5 2.2 PowerPoint agtergrond.........................................................................................................5 2.3 Liturgie..................................................................................................................................5 God nooi ons uit en ons kom tot rus..............................................................................................6 3.1 Rus........................................................................................................................................6 3.2 Liedere..................................................................................................................................8 God praat met ons en ons luister.................................................................................................10 4.1 Familie-oomblik...................................................................................................................11 4.2 Preekriglyn..........................................................................................................................12 5 God stuur ons om te leef.............................................................................................................17 6 Volgende erediens.......................................................................................................................19 1 Oorsig Die sleutelteks vertel 'n storie binne 'n storie – van Jesus wat wonderdade verrig in die lewe van gewone mense met hulle alledaagse sorge van siekte en dood. Die gedeelte uit die Korintiërsbrief handel oor 'n oproep tot die gemeente om te doen wat hulle kan om ewewig in die samelewing te bring deur hulle oorvloed met ander te deel. Die teks uit 2 Samuel is 'n hartstogtelike klaaglied van Dawid oor die dood van Saul en sy seun, Jonatan, tydens die oorlog teen die Filistyne. Die psalm besing die troue liefde van die Here en sy verlossingsdade. In Koninkrykstyd kan hierdie tekste die kerk help om as getuies van God se genade in die wêreld te leef. 1.1 Ander tekste 2 Samuel 1:1, 17-27 Dawid verneem van Saul se dood 1 1 Na die dood van Saul, op die derde dag daarna, het daar onverwags iemand uit Saul se kamp by Dawid aangekom. Dawid se klaaglied oor Saul en Jonatan 17 Dawid het toe die volgende klaaglied oor Saul en sy seun Jonatan gesing. 18Hy het opdrag gegee dat hierdie booglied aan die inwoners van Juda geleer moet word. Die lied is ook opgeteken in die Boek van die Opregte. 19 “Jou trots, Israel— op jou hoogtes lê dit verslaan. Hoe het die helde geval! 20 Moet dit nie in Gat vertel nie; moet dit ook nie bekend maak in Askelon se strate nie, anders sal die Filistynse meisies bly wees en die dogters van die heidene jubel. 21 Gilboaberge! Offerland! Nòg dou, nòg reën vir julle! Waarlik, dáár is die heldeskild besoedel. Saul se skild—dit is nie met olie ingesmeer nie 22 maar met bloed van gesneuweldes, met vet van helde! Jonatan se boog—dit het pal gestaan. Saul se swaard—dit het sy werk goed gedoen. 23 Saul en Jonatan, geliefde en beminde mense— in lewe en sterwe nie geskei nie. Hulle was vinniger as arende, sterker as leeus. 24 Israelitiese dogters, julle moet huil oor Saul! Hy het julle beklee met sierlike klere, goue sierade het hy daarop laat aanbring. 25 Hoe het die helde geval? In die hitte van die stryd! Jonatan lê verslaan op die hoogtes, 26 Ek is bedroef oor jou, my broer Jonatan. Jy

docDoc Markus5_21-43b

Practical Docs > Common > Other > Preview
19 Pages 0 Downloads 32 Views 3.0 Score
Tips: Current document can only be previewed at most page3,If the total number of pages in the document exceeds page 3,please download the document。
Uploaded by admin on 2022-04-21 01:42:25
Rate
You can enter 255 characters
What is my domain?( answer:www.45doc.com )
comments
  • No comments yet