Klasa 8c -06.04.2020r., 07.04.2020r., 08.04.2020r. Przypominam o regularnym korzystaniu z platformy Insta.ling. W razie jakichkolwiek pytań, problemów- służę pomocą. Możecie pisać na adres e-mail malgorzata.tyniec1@wp.pl lub kontaktować się ze mną poprzez Messenger. Klasa 8c - 06.04.2020r. Temat: Trening przed egzaminem- środki językowe. (zapisz temat w zeszycie przedmiotowym wraz z datą w j. angielskim) Cel: Poćwiczę przed egzaminem zagadnienia gramatyczne z działu „Sport.” 1. Praca z podręcznikiem. SB p. 163 Przeczytaj teorię/ zasady dotyczące właściwego użycia - so/ such What/How W zeszycie zapisz notatkę: So+ przymiotnik/przysłówek She is so beautiful. Such (a/an) + przymiotnik + rzeczownik She is such a beautiful girl. That was such delicious food. (food-niepoliczalny rzeczownik) Zdania wykrzyknikowe: What+ przymiotnik+ rzeczownik What a great idea! How+ przymiotnik How wonderful! 2. Na podstawie zdobytej wiedzy wykonaj zadania: SB p.163 ex 1 SB p.164 ex 3 SB p 89 ex 3, 4 ( odpowiedzi zapisz w zeszycie) 3. Zadania utrwalające. Możesz sobie wydrukować i wkleić do zeszytu lub same odpowiedzi zapisać w zeszycie. Zdjęcie lub zapisane odpowiedzi prześlij malgorzata.tyniec1@wp.pl (do 10. 04) 1 3.1 Przeczytaj opis ilustracji. Uzupełnij luki 1–4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów. The photo shows a group of people doing white water rafting. They’re moving very fast on a mountain river. (1) _________ exciting! It looks quite bad but it’s probably safer (2) _________ many other extreme activities. The people are wearing life jackets, so it isn’t (3) _________ dangerous as it seems. Actually, it’s something I’d like to try one day. It must be (4) _________ good fun! 3.2 Uzupełnij zdania odpowiednią formą wyrazów podanych w nawiasach. 1 2 3 4 5 6 This novel is one of (boring) _______________ books I’ve ever read. I probably won’t finish it. I’m (bad) _______________ at tennis than my brother. He always beats me. I usually get up (early) _______________ than the rest of my family. He fell off the bike and hurt himself really (bad) _______________. Last summer was (hot) _______________ I can remember. The temperatures went up to almost 400C. My sister speaks French (fluent) _______________ than me. She’s good at languages. 3.3 Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy. 1 2 3 4 5 I can’t walk (tak szybko jak) _______________ you, so let’s slow down a bit. I’m afraid it isn’t (wystarczająco ciepło) _______________ to go swimming in the lake. He played (tak dobrze) _______________ that he won the competition easily. (Ależ świetne wiadomości) _______________! I’m really happy to hear that. The film was on (zbyt późno) _______________ for me to watch, so I recorded it. 2 Klasa 8c - 07.04.2020r. Temat: Utrwalenie materiału z unitu 10. (zapisz temat w zeszycie przedmiotowym wraz z datą w j. angielskim) Cel: Poćwiczę zagadnienia leksykalne i gramatyczne z działu „Sport”, utrwalę materiał przed egzaminem. 1. Praca z zeszytem ćwiczeń: WB p. 41 ex 4, 5, 1,2 2. Praca z podręcznikiem SB p.93 ex 6,7,8,9 (odpowiedzi zapisz w zeszycie) 3. Poćwicz online: https://learningapps.org/1583510 https://learningapps.org/2078824 Klasa 8c - 08.04.2020r. Temat: „Z egzaminem za pan brat”- arkusz egzaminacyjny 4 . (zapisz temat w zeszycie przedmiotowym wraz z datą w j. angielskim) Cel: Poćwiczę rozwiązywanie zadań egzaminacyjny. 1. Rozwiąż zadania egzaminacyjne: Zestaw egzaminacyjny nr 4 WB p. 104 Nagrania do arkusza znajdziesz tu: www.macmillan.pl/strefa-ucznia (Zakładka- Szkoła podstawowa klasy 4-8- Workbook Audio) Pobierz i zapisz sobie- przydadzą Ci się do kolejnych zadań. HAPPY EASTER EVERYONE!!! (Wszystkim Uczniom i Rodzicom życzę Zdrowych i Błogosławionych Świąt!) Małgorzata Tyniec 3 4

docDoc j.angielski_kl.8c

Practical Docs > Common > Other > Preview
4 Pages 0 Downloads 43 Views 3.0 Score
Tips: Current document can only be previewed at most page3,If the total number of pages in the document exceeds page 3,please download the document。
j.angielski_kl.8c Page 1 j.angielski_kl.8c Page 2 j.angielski_kl.8c Page 3 j.angielski_kl.8c Page 4
Uploaded by admin on 2022-04-19 01:48:11
Rate
You can enter 255 characters
What is my domain?( answer:www.45doc.com )
comments
  • No comments yet