CLASA A II-A Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş Tel:0248 546 357 E-mail: [email protected] www.edituraarslibri.ro Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ -Planificare anuală Aria curriculară: Limbă și comunicare Număr de ore: 6 ore/ săptămână (5 ore+1 oră lectură) Nr. Săptă Tema Conținuturile Nr. crt. mâna ore 1. I ROADE 1. Fişă de lucru – exerciţii recapitulative 5+1 BOGATE 2. Fişă de lucru – exerciţii recapitulative 3. Fişă de lucru - exerciții recapitulative 4. Evaluare iniţială 5. Lectură: Puișorii de Emil Gârleanu 2 II TOAMNA 1. Alfabetul limbii române – literele mari şi mici de mână 5+1 2. Sunetele limbii române - vocale şi consoane DARNICĂ 3. Prezentarea proprie, prezentarea unei persoane 4. Grupurile de litere ce, ci – actualizare 5. Grupurile de litere ge, gi – actualizare 6. Lectură: Balada unui greier mic de George Topîrceanu 3 III LUMEA 1. Cartea, prietena copiilor – actualizare 5+1 PLANTELOR 2. Cuprinsul unei cărţi 3. Elemente de politeţe verbală: salutul, formularea unei cereri 4. Grupurile de litere che, chi – actualizare 5. Grupurile de litere ghe, ghi – actualizare 6. Lectură: Furtuna de George Topîrceanu 4 IV POVESTEA 1. Intonarea propoziţiei, punctul, semnul întrebării – actualizare 5+1 PLANTELOR 2. Cererea şi oferirea unor informaţii 3. Semnul exclamării – intonarea propoziţiilor exclamative 4. Exerciţii aplicative – fişă de lucru 5. Lectură: Ce te legeni? de Mihai Eminescu 5 V PLANTELE DIN 1. Textul literar 5+1 JURUL 2. Organizarea textului NOSTRU 3. Componentele comunicării dialogite 4. Lectură: Somnoroase păsărele de Mihai Eminescu 6 VI LUMEA 1. Linia de dialog – iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog 5+1 NECUVÂNTĂT 2. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana m înainte de b OARELOR sau p 3. Exerciţii aplicative – fişă de lucru 4. Lectură: Iepurele şi broasca ţestoasă după Lev Tolstoi 7 VII POVESTEA 1. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin ie, ea, ia 5+1 ANIMALELOR 2. Exerciţii recapitulative 3. Lectură: Cămila şi girafa 8 VIII ANIMALELE 1. Două puncte 5+1 DIN JURUL 2. Virgula NOSTRU 3. Textul literar narativ – titlul, autorul, textul 4. Exerciţii aplicative – fişă de lucru 5. Lectură: Motanul cu zurgălăi de Lev Tolstoi 9 IX LUMEA 1. Cuvântul – despărţirea cuvintelor în silabe la capăt de rând 5+1 APELOR 2. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin oa, ua, uă 3. Recunoaşterea personajelor 4. Exerciţii aplicative – fişă de lucru 5. Lectură: Mărinimie de Emil Gârleanu 10 X STELUŢE DE 1. Formularea de întrebări şi răspunsuri (I) 5+1 GHEAŢĂ 2. Povestirea orală a unui text narativ 3. Punctuaţia – actualizare (I) 4. Lectură: Iarna pe uliţă de George Coșbuc 1 11 XI 12 XII 13 XIII 14 XIV 15 XV 16 XVI 17 XVII 18 XVIII 19 XIX 20 XX 21 XXI 22 XXII CĂLĂTORIA APEI 1. Textul literar liric – strofa, versul 2. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele â, î 3. Scrierea cuvintelor care conţin ie, ea, ia, ua, oa, uă – actualizare 4. Exerciţii aplicative – fişă de lucru 5. Lectură: Iarna pe uliţă de George Coșbuc ŢINUTURI 1. Aşezarea textului scris de mână în pagină – copierea, transcrierea ÎNDEPĂRTATE 2. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin litera x 3. Identificarea unui obiect, a unei persoane, a unui loc 4. Exerciţii aplicative – fişă de lucru 5. Lectură: Pinul singuratic după Alexandru Mitru REGATUL DE 1. Felicitarea GHEAȚĂ - 2. Exerciţii recapitulative MAGIA 3. Lectură: Șezătoare literară SĂRBĂTORILO R DE IARNĂ MEDII DE 1. Textul literar – actualizare VIAȚĂ 2. Scrierea funcţională – biletul de informare 3. Introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu 4. Exerciţii aplicative – fişă de lucru 5. Lectură: Zăpada şi ghiocelul-legendă MĂNÂNC 1. Scrierea imaginativă – alcătuirea unor texte după imagini(I) SĂNĂTOS, 2. Alineatul CRESC 3. Scrierea corectă a cuvintelor care conțin literele â, î, x – actualizare SĂNĂTOS! 4. Lectură: Povestea unui om leneş de Ion Creangă UN MEDIU 1. Exerciţii recapitulative – sunet, silabă, cuvânt CURAT, UN 2. Exerciţii recapitulative – propoziţia CORP 3. Exerciţii recapitulative – textul SĂNĂTOS! 4. Exerciţii aplicative – fişă de lucru 5. Lectură: Povestea unui om leneş de Ion Creangă ÎN PRAG DE 1. Exerciţii recapitulative VACANŢĂ 2. Evaluare sumativă 3. Lectură: Evaluare - Bunica de Ştefan Octavian Iosif SĂ FIM 1. Poezii despre universul copilăriei SĂNĂTOŞI! 2. Formularea de întrebări şi răspunsuri (II) 3. Exprimarea corectă 4. Lectură: Negustorul de mandarine TERRA, 1. Scrierea i

docDoc planificare-clasa-a2-a

Practical Docs > Common > Other > Preview
123 Pages 0 Downloads 35 Views 3.0 Score
Tips: Current document can only be previewed at most page3,If the total number of pages in the document exceeds page 3,please download the document。
Uploaded by admin on 2022-04-18 03:06:07
Rate
You can enter 255 characters
What is my domain?( answer:www.45doc.com )
comments
  • No comments yet